Base C (only for editor view)
Appointment Form ( Only Visible in Editor )

No. 1 IVF Center in Nepal

Hope Fertility And Diagnostic Pvt. Ltd.

- Changing Hope into Reality
01-5705496, 9741864460
https://admin.hopefd.com.np
REI: (Reproductive endocrinology and infertility)
प्रजनन एन्डोक्रिनोलोजि र बांझोपन (आर.ई.आई) प्रसूति र स्त्री रोगको एक सर्जिकल उपविशेषता हो। यो प्रजनन स्वास्थ्य र बांझोपनसंग सम्बन्धित हार्मोनल चिकित्सासंग सम्बन्धित छ। REI विशेषज्ञहरु मुख्य रूपबाट बांझोपन उपचार मा केन्द्रित रहन्छन। प्रजनन एन्डोक्रिनोलोजिस्टहरु महिला र पुरुषमा हुने बांझोपन मात्र नभइ अन्य हार्मोनल गडबडी को परीक्षण र उपचारको लागी प्रशिक्षित हुन्छन्।
गर्भधारण गर्न कठिनाई हुने जोडीहरु प्रजनन endocrinologist संग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा IVF नेपाल/प्रजनन केन्द्र को इतिहासमा पहिलो पटक डा. स्वस्ति शर्मा द्वारा REI सेवा शुरू गरीएको हो। डा. स्वस्ति शर्मा प्रजनन र बांझोपन तथा प्रसूति र स्त्री रोगको समस्याहरुको मूल्यांकन गर्ने अनि ती समस्याहरुको उपचार बिधिमा प्रशिक्षित हुनुहुन्छ।

MAKE AN ENQUIRY

Hope Fertility And Diagnostic Pvt. Ltd.

Contact Us

Daphe marg, Babarmahal Kathmandu, Nepal
+977-1-5705496
+977-9741864460
hopefertilitycentre@gmail.com
SEO ( Only Visible in Editor )

© 2021 Hope Fertility And Diagnostic Pvt Ltd . All Rights Reserved