Base C (only for editor view)
Appointment Form ( Only Visible in Editor )

No. 1 IVF Center in Nepal

Hope Fertility And Diagnostic Pvt. Ltd.

- Changing Hope into Reality
01-5705496, 9741864460
https://admin.hopefd.com.np
Control Ovarian Hyper stimulation:
Control Ovarian Hyper stimulation सहायता प्रजनन (assisted reproduction) द्वारा बांझोपन उपचारमा प्रयोग एक प्रविधि हो जहां प्रजनन औषधिको उपयोग गरी multiple ovarian follicles द्वारा ovulation प्रेरित गरिन्छ। प्रजनन केन्द्र मा, in vitro fertilisation (IVF) मा प्रयोग को लागी multiple follicles oocyte retrieval द्वारा बाहिर झिकिन्छ वा ovulation को लागी समय दिईन्छ। यसको परिणाममा सामान्य भन्दा धेरै संख्याको अण्डा को ovulation हुन जान्छ, जसलाई superovulation पनि भनिन्छ। यो प्रबिधि anovulatory बांझो बिरामी मा ovulation प्रेरित गर्न, र ovulatory बांझो बिरामी मा superovulation को लागी खाने र/वा इंजेक्शन औषधिको प्रयोग गरिन्छ। COH को लागी औषधि र प्रोटोकल को विभिन्न प्रकार को समीक्षा गरीन्छ। गर्भावस्था दर खाने औषधिले भन्दा injectable दबाइहरु, follicle stimulation हार्मोन (FSH) र human menopausal gonadotrpins (hMG) (मानव रजोनिवृत्ति gonadotrpins), को प्रयोगले बढी हुन्छ। तर इंजेक्शन औषधिको प्रयोग गर्दा धेरै गर्भ रहन सक्ने, डिम्बग्रंथि hyperstimulation सिंड्रोम (ovarian hyperstimulation syndrome), खर्च र निगरानीको जोखिम रहन सक्छ।
Controlled ovarian stimulationमा तीन आधारभूत तत्वहरु शामिल हुन्छ:
  • multifollicular विकास उत्तेजित गर्न- Exogenous gonadotrophins ।
  • pituitary function कम गर्न र समय भन्दा पहिले ovulation रोक्न- gonadotropin releasing hormone (GNRH) agonist र/वा antagonists ।
  • oocyte पुनर्प्राप्ति (oocyte retrieval) भन्दा ३६-३८ घन्टा अघि अन्तिम oocyte परिपक्वता ट्रिगर गर्ने।

MAKE AN ENQUIRY

Hope Fertility And Diagnostic Pvt. Ltd.

Contact Us

Daphe marg, Babarmahal Kathmandu, Nepal
+977-1-5705496
+977-9741864460
hopefertilitycentre@gmail.com
SEO ( Only Visible in Editor )

© 2021 Hope Fertility And Diagnostic Pvt Ltd . All Rights Reserved