Base C (only for editor view)
Appointment Form ( Only Visible in Editor )

No. 1 IVF Center in Nepal

Hope Fertility And Diagnostic Pvt. Ltd.

- Changing Hope into Reality
01-5705496, 9741864460
https://admin.hopefd.com.np
Selective Fetal reduction (चयनात्मक भ्रूण कटौती):
Selective Fetal reduction १९३० को दशक मा विकसित भएको थियो। प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजन को क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु आमाको गर्भमा धेरै भ्रूण रहन गए त्यसको जोखिमको बारेमा सचेत भए। तर नेपालको इतिहासमा यस क्षेत्र मा दख्खल हासिल गर्ने डा. स्वस्ति शर्मा पहिलो व्यक्ति हुन्।
Selective Fetal reduction गर्भावस्थामा भ्रूण को संख्या घटाउने अभ्यास हो, जस्तै मानौ ४ वटा भ्रूण प्रत्यारोपण भएको छ, त्यसलाई जुम्ल्याहा वा सिंगलटन गर्भावस्थामा ल्याउने अभ्यास हो । यो प्रक्रियालाई multifetal pregnancy reduction पनि भनिन्छ।
जब एक आमाको गर्भमा असुरक्षित वा अवांछनीय संख्यामा भ्रूण रहन जान्छ, जुन बांझोपन उपचार र चिकित्सकीय सहायता गर्भावस्थामा सामान्य हुन्छ, तब आमा र बाँकी भ्रूणको सुरक्षाको निम्ति Selective Fetal reduction प्रयोग गरिन्छ।
यो बिधि गर्भावस्थाको त्यस्ता केसहरुमा जहाँ एउटा भ्रूण गर्भाशय भन्दा बाहिर प्रत्यारोपण भएको छ वा जब कुनै एक वा धेरै भ्रूणलाई एक गम्भीर र निको नहुने रोग लागेको छ तब आमा र गर्भाशयमा रहेको भ्रूणको जीवन बचाउनको लागी पनि प्रयोग गरिन्छ।

MAKE AN ENQUIRY

Hope Fertility And Diagnostic Pvt. Ltd.

Contact Us

Daphe marg, Babarmahal Kathmandu, Nepal
+977-1-5705496
+977-9741864460
hopefertilitycentre@gmail.com
SEO ( Only Visible in Editor )

© 2021 Hope Fertility And Diagnostic Pvt Ltd . All Rights Reserved