Base C (only for editor view)
Appointment Form ( Only Visible in Editor )

No. 1 IVF Center in Nepal

Hope Fertility And Diagnostic Pvt. Ltd.

- Changing Hope into Reality
01-5705496, 9741864460
https://admin.hopefd.com.np
Home based antenatal service (घर आधारित प्रसवपूर्व सेवा):
प्रसवपूर्व हेरचाह को मतलब प्रजनन स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित हेरचाह हो जुन गर्भवती हुंदा तपाइँ र तपाइँको बच्चाको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नको लागी दिइन्छ। महिलाहरु गर्भावस्थामा आफ्नो हेरचाह र उपचारको बारेमा निर्णय लिन पूर्ण रूपमा संलग्न हुनु पर्छ र यसैले सूचित निर्णय गर्नको लागी ज्ञान दिइनुपर्छ। महिला को जिवनसाथी र परिवारलाई पनि संलग्न र सूचित गरिनु पर्छ र उनीहरुको विचार र मूल्यहरुलाई सम्मान गरिनु पर्छ। राम्रो संचार गर्भावस्थाको हरेक चरण मा महत्वपूर्ण छ।
हामी घर आधारित प्रसवपूर्व सेवा प्रदान गर्दछौं र तपाईंको प्रसवपूर्व हेरचाह प्रदान गर्दछौं। जस्तै :
  • तपाइँ र तपाइँको बच्चाको स्वास्थ्य जाँच गर्नु र तपाइँलाई स्वस्थ खाना र व्यायामको बारेमा सल्लाह सहित एक स्वस्थ गर्भावस्थाको लागी उपयोगी जानकारी दिनु।
  • गर्भावस्था, प्रसव र जन्मको समयमा तपाइँको हेरचाहको लागी तपाइँको विकल्पहरु र छनौटहरुको बारे मा चर्चा गर्नु।
  • तपाईं संग भएका कुनैपनि प्रश्नहरु र जिज्ञासाको जवाफ दिनु। आदि

MAKE AN ENQUIRY

Hope Fertility And Diagnostic Pvt. Ltd.

Contact Us

Daphe marg, Babarmahal Kathmandu, Nepal
+977-1-5705496
+977-9741864460
hopefertilitycentre@gmail.com
SEO ( Only Visible in Editor )

© 2021 Hope Fertility And Diagnostic Pvt Ltd . All Rights Reserved